Opitz Metallbau GmbH
Winklhoferstraße 7
09116 Chemnitz